Етеричните масла – скритата сила на България

Дестилация и етерични масла

Дестилацията е метод, който позволява да бъдат извлечени етерични масла от тревни и цветни култури, без да се променя качеството на продукта спрямо първоначалната суровина. България е обект на повишаващи се нива на износ на етерични масла, особено след периода на икономическа криза датиращ от 2007г. Традициите в отглеждането на маслодайни ароматни и медицински култури са наложили като един от емблематичните за страната експортни сектори. В последните години се наблюдава повишаване нивата на приложност на етеричните масла както в медицината, така и в козметиката и хранително-вкусовата промишленост.

Проучване на пазара на етерични масла

Спрямо проучване на Grand View Research, международният пазар на етерични маса се очаква да се развива с 8-10% на годишна база до 2025г. Тази статистическа обосновка поставя основите за развитие на етерично-масления отрасъл у нас, който обещава висока доходоносност. Една от най-емблематичните маслодайни култури за страната ни е розата. Розовото масло е сегмент, който предоставя най-добре развита верига между производител и краен клиент. Въпреки това обаче тази ниша е сравнително ограничена поради малкото на брой райони, които предоставят благоприятни условия за отглеждане на маслодайна роза.

Потенциал на пазара на етеричните масла

Огромен потенциал за развитие има лавандулата, чието производство се предвижда да се удвои до 2019г. спрямо резултатите от 2016г. на база пазарно проучване на ИнтелиАгро. Страни като Молдова, Румъния, Гърция и Турция обаче са инвестирали средства към отглеждането именно на тази маслодайна култура. За региона на България най-благоприятни за добив на етерични масла култури са сладко резене, кориандър, лайка, маточина, бял риган, бял равнец, хвойна, мащерка и др. Тези маслено-етерични култури могат да бъдат ориентирани към индустриално отглеждане и преработка, като преработвателите и малки производители могат да се възползват от по-добра пазарна организация.

Подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Тя ви предоставя възможността на производители на маслодайни култури да инвестират в подобряване качеството и количеството на продукцията си. Примерни инвестиции са закупуването на земеделска техника и логистични средства, изграждането на напоителни съоръжения и сондаж, необходими за затваряне на производствения цикъл. Географското разположение на България предлага обширни териториални възможности, които са естествен природен ресурс и са предпоставка за стратегически успех на етерично-маслени насаждения. Употребата им за медицински и козметични цели е широко разпространена както на местно ниво, така и в глобален мащаб. Тенденцията нивата на употреба на етерични масла да се повишава е последствие от нарастващото им приложение на глобална база. Възможността, която подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” предоставя е както за инвестиции в цялостния преработвателен процес, така и за спомагане на маркетинговото позициониране на готовата продукция.