Услуги

Имате идея как да развиете бизнеса си? Или да започнете нов? Ние ще ви помогнем как да привлечете съфинансиране за бизнес целите си!

Заедно откриваме възможностите и развиваме потенциала на идеята ви. Формулираме я така, че да отговаря максимално точно на изискванията на проекта за финансиране.

След като привлечем финансиране ви консултираме и подкрепяме в реализацията на дейностите по проекта, докато получите безвъзмездната финансова помощ в банковата си сметка.

Предварителна оценка

Получаването на инвестиционно финансиране е с свързано с редица изисквания и предпоставки. Затова провеждаме предварителна безплатна консултация с всеки клиент, по време на която определяме подходящата програма за финансиране на проектната идея. Предоставяме подробна информация за размера на безвъзмездно финансиране и кои са условията, на които трябва да отговаря кандидата.

Разработка на проект

Всеки проект за инвестиционно финансиране изисква подготвянето на редица документи, сред които: бизнес планове, апликационни формуляри, бюджети, проучвания, и други документи, в зависимост от отворената програма. Окомплектоваме цялата документация по проекта, за да съберем максимален брой точки за финансиране.

Управление на проекта

След одобрението на проекта, предлагаме възможност да се възползвате от дългогодишния ни опит и експертната си подкрепа, за да осъществите проекта и да получите безвъзмездната финансова подкрепа. Ще ви помогнем да се съобразите с всички условия на финансовата институция и насочим към най-добрите практики.