Нашите услуги

Европроекти

Разписване и управление на европроекти

Научи повече

Бизнес консултиране

Научи повече

Потърсете ни за безплатна консултация!

Защо да изберете нас?

Безплатна консултация

Изследваме задълбочено дейността на всеки клиент и разработваме стратегия изцяло съобразена с нуждите и целите на неговата бизнес идея.

Управление на проекта

Знаем, че административното управление на проектите изисква много време и усилия. Затова имаме готовност да поемем управлението вместо Вас.

Успешни проекти

Натрупаният опит като оценител на проекти ни позволява да конструираме проекти, които имат голям процент на успеваемост.

За нас

Мадара Консулт ЕООД е компания специализирана в областта на консултантските услуги, необходими при разработване, управление и реализация на бизнес проекти.

Нашият екип от експерти е с дългогодишен опит в изготвяне на икономически, технически и маркетингови анализи в областта на селското и горско стопанство, хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, предприемачество в селските райони, консултиране по международни проекти и осъществяване на мониторинг по такива проекти.

Ние обръщаме специално внимание на етапите на планиране и разработване на проектните предложения, като изследваме задълбочено дейността на всеки клиент и разработваме стратегия изцяло съобразена с нуждите и целите на неговата бизнес идея.

С нашето съдействие, успехът Ви е сигурен!

Често задавани въпроси

Кандидати за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица и техните обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ, чрез подаване на проектно предложение.
Нормативно опрделеният срок, в който трябва да бъдат обявени резултатите от проверката и оценката на проектните документи обикновено е три до четири месеца.
В зависимост от програмата, по която са одобрени за финансиране, фирмите, могат да получат авансово от 20% до 50% от одобрената безвъзмездната помощ. Останалите средства се изплащат на етапи. За целта фирмите трябва да отчетат извършените по проекта разходи със съответните разходооправдателни документи.

Партньори

Последни новини

Етеричните масла – скритата сила на България

12 декември 2017

Дестилация и етерични масла Дестилацията е метод, който позволява да бъдат извлечени етерични масла от тревни и цветни култури, без да се променя качеството на продукта спрямо първоначалната суровина. България ...

Защо да бъдем иновативни в преработката на бързооборотните млечни продукти?

12 декември 2017

Един от отраслите, който допринася с едни от най-големите приходи от продажби е именно млечния сектор, сочи статистика на Капитал. Данните също така показват, че производството на готово за консумация ...

Месо - Неразделна част от българската трапеза - Madara Consult

Месото като неразделна част от българската трапеза

Към 2020г. се предвижда консумацията на меса на член от населението да достигне ниво около 38- 40кг. на годишна база. Това е ръст от близо 25% спрямо статистиката от 2011г. ...