Що е то бизнес иновация?

Терминът бизнес иновация е все по-често срещан и по нашите ширини.

Той е факторът, разграничаващ един бизнес от неговите конкуренти, точно като автентичността на идеята, методологията на работа, ефикасността на процеса и разработването на нови идеи.  Бизнес иновация е идеята, за която малцина от конкурентните бизнеси са се сетили, а още по-малко от тях – опитали да осъществят. Представете си свят, в който всички коли са сини например. В изложбените зали, по улиците на града – само сини коли. Тогава да започнеш бизнес с червени коли и да отвориш изложбен център и със сини, и с червени коли би било иновативна идея.

Това би могло както да бъде изцяло нов бизнес, така и да бъде само тестване на възможностите и готовността на пазара да откликне на тази новост. Ако впоследствие резултатите покажат, че се продават повече червени от сини коли например, това би могло да бъде предпоставка за въвеждането на нови цветове коли. Конкурентните компании биха имитирали този успех, но те не биха били иноватори.

В днешно време технологиите предоставят нови и нови начини за все по-ефикасното реализиране на креативни решения.

И това дава огромно поле за действие на всякакви идеи. Иновацията обикновено започва като идея, която после претърпява метаморфози, докато не стигне крайния си вид, в който може успешно да отговори на поставените цели и да задоволи бизнес потребностите. Това от своя страна пък отговаря на новите нужди на клиентите, обогатявайки или изцяло променяйки дадената сфера.

Цялата идея зад бизнес иновацията се базира на възможността за подобрение на моментното състояние.

В този ред на мисли, иновацията в сферата на бизнеса би могла да бъде обобщена, но не и крайно определена – като процес, който създава нови продукти или подобрява съществуващи технологии, процеси, дизайн и маркетинг с цел разрешаване на проблеми и достигане до нови клиенти.

В бизнес средите иновацията се използва като синоним на R&D (проучване и развитие), което ограничава възможностите в определена степен. Иновацията при стартиране на бизнес е много по-комплексно решение, като дори понякога това решение е иновативно само по себе си.

Според информация, предоставена от Global Innovation Index (GII)

Съществуват над 50 индекса, които определят оценката на иновативност на всяка страна. Тази оценка е сметната на база два подиндикатора – иновативно вложение и иновативно производство. Това колко ефикасно може да бъде изпълнена една иновативна идея зависи от вложените фактори като институции, човешки ресурси и проучване, инфраструктура, сложността на пазара и на бизнеса.

Предприемач

Производствената ефективност улавя доказателства от иновативните резултати, които са разделени в две групи – знание и технологично производство и креативност. Конферентният съвет на Канада определя термина ‘иновативен бизнес‘ като процес, благодарение на който икономическото или социално значение е извлечено от процеса на придобиване на знание чрез създаване, разпространяване и трансформиране на идеи, които да доведат до създаването на нови или подобряване на вече съществуващи продукти, услуги, процеси, стратегии или възможности.

Скот Бергун дава изключителен съвет на бизнеси, особено малки, които искат да бъдат иновативни.

Съветът му гласи, че иновативните предприемачи трябва да се посветят на разрешаването на проблеми. Намирането на решения е това, което има значение. И вместо да се фокусират върху това да бъдат иновативни, да започнат да намират решение на конкретен проблем за определена обществена група. И това в края на пътя ще ги направи иновативни.

Голямото предизвикателство пред бизнес иновацията е дигиталното присъствие

Йохан Аурик, член на борда на директорите и председател на GII Knowledge Partner A.T. Kearney, споделя, че дигиталното присъствие е основен фактор за оформянето на бизнес стратегия и иновации в почти всички пазарни ниши. Големите и вече установени компании се изправят пред изпитанието да намерят начин успешно да въведат иновативното мислене чрез използването и трансформирането на наличните ресурси и бизнес практики. За да бъде постигнат успех в днешното динамично време, са необходими – иновация, дългосрочно планирани стратегии, които да приобщят дигитализацията и адресиране на нуждата от фундаментална промяна в начините, по които работи компанията.

Да се инвестира в иновацията като процес е критично важно за постигането на дългосрочно икономическо развитие. Моментният климат на икономиката е в стадий на откриване на нови източници на развитие и мултиплициране на възможностите, разкрити от иновацията на глобално ниво.

Затова днес е вторият най-подходящ ден да започнете своя иновативен бизнес. Първият беше вчера.