Иновациите и иновативният бизнес в модерния свят

Иновацията е термин, който все по-често навлиза в ежедневието ни.

Тя е и един от  основните фактори за повишаване нивата на конкурентоспособност. А пък стартирането на конкурентен бизнес в модерния свят е безспорен признак за икономическото израстване на една държава. Освен всичко това иновациите са и един от способите за решаване на проблемите на времето, в което живеем.

Иновацията се характеризира с добри идеи и практики, които имат за цел да отговорят на потребностите на хората, а това от своя страна пък е пряко свързано с подобряването на качеството на живот. Този икономически феномен въвежда употребата на креативни решения, гарантиращи промяна за обществото в положителна насока. Те биха могли да бъдат както за част от процес, така и цялостни решения, които имат за цел да въведат нов продукт или процес, да се открият нови пазари или да се намерят нови източници на ресурси.

Една идея е иновативна само ако тя има приложение, което да докаже полезността ѝ и което да води до печалба.

Освен вътрешните фактори за успех като творческата идея например, за да се наложи един модерен бизнес като успешен, трябва да се вземат предвид и пазарните структури и готовността им да го приемат. Интересно е, че независимо от всички тези фактори, всички иновации имат нещо общо – излезли са отвъд границите на вече съществуващото и общоприетото. И имат свой собствен характер. А той е вероятно един от най-значимите градивни елементи на всеки добър продукт.

Иновациите могат да бъдат продуктови

Иновации чрез услуги, продукти, както и такива, които въвеждат изцяло нови бизнес модели. Процесът при разработването и имплементирането на една иновативна идея е такъв, че изисква търпение и постоянство. Защото дори само нетърпеливостта може да доведе до цялостното сриване на бизнеса. Съдейки от най-добрите примери на световно ниво, може да се заключи, че продължителността на доказване на една идея е тясно свързана с убедителността на технологията, която е прилагана. Цикълът на доходоносната иновацията е структуриран така, че всяка идея започва с въведението на продукта или услугата и е следван от преглед на елементите, които са свързани с подобрения в изграждащите ги процеси.

Според Клейтън Кристенсен – теоретик, изучаващ подривните иновации, основните двигатели на иновативността на пазарното общество са тези играчи, които се намират в периферията или на дъното на пазарната инфраструктура. Именно те са тези, които могат и които реално преформулират структурата на вече работещи модели и процеси, като използват иновативни похвати, които изместват традиционните схващания. По този начин се появяват мутации и пазарни изменения, които, както и при хората, са естествен способ за промяна.

Според проучване, направено от Херман Саймън, който е автор на книгата “Hidden Champions”, именно малките и средни компании, които са пречупили пазарната ниша, в която всяка една от тях се развива, са основните двигатели, които движат икономиката. За мнозина от нас модел за подражание са големи или разрастващи се компании, които създават продукти и услуги, които всички ние познаваме. Зад кулисите обаче са тези малки и средни компании, които всъщност образуват повече от 70% от цялостния пазар. Тези бизнеси създават продукти като клавиши, хармоники, желирани мечета и какво ли още не и всички те са иноватори в нишите, в които оперират. Много от тях дори са създали собствен пазар. Интересно е да се знае, че това, което ги различава от познатите ни компании, е фактът, че те затварят целия процес вътре в компанията – разчитат само на талантите и компетенциите, с които вече разполагат.

На пазара на иновациите се наблюдава един феномен

А именно – феноменът на радикалните промени. Той включва създаването на изцяло нов бизнес модел, при който нов продукт революционизира изцяло нишата си. Променяйки рамката на познатото, нововъведената иновация открива нови и неподозирани досега възможности. Пример за такъв феномен е първият хибриден автомобил, произведен от Toyota, който променя представите за екологичността на автомобилите. Тази иновация преструктурира автомобилния пазар по начина, по който го познаваме, и полага основите на хибридните нововъведения. И това отново води до полза за обществото – започва едно по-оптимално използване на природните възобновяеми ресурси.

21-и век – време на неограничени възможности. Време, което само̀ ни подтиква да сме различни, да сме иновативни. Време, в което конкуренцията е навсякъде около нас, а всички знаем, че няма нищо по-мотивиращо от това. Защото 70% от пазара принадлежи на малките и средни предприятия, които са били иновативни и дръзки и затова са успели. Вдъхнали са характер на процеса, а това е най-ценната и трудна за имитация характеристика на иновативния и добър бизнес.

А този бизнес е обречен на успех.