Защо да бъдем иновативни в преработката на бързооборотните млечни продукти?

Един от отраслите, който допринася с едни от най-големите приходи от продажби е именно млечния сектор, сочи статистика на Капитал.

Данните също така показват, че производството на готово за консумация прясно мляко се е увеличило спрямо исторически данни от преди 10 години. Подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” позволява на българските селскостопански преработватели да субсидират процесите си на преработка на различни по произход продукти. Един от отраслите, който допринася с едни от най-големите приходи от продажби е именно млечния сектор, сочи статистика на Капитал.

Тенденцията от 2015 година насам сочи, че млекопреработвателите диверсифицират продукцията си, като залагат все повече на алтернативни крайни продукти, като използват мляко, различно от кравето и произвеждат различни за пазара хранителни продукти. За да бъде преработено прясното мляко и от суроватъчен материал да се произведе крайния продукт е необходимо следването на специфични стъпки и използването на специализирана техника. Млякото, като основен източник на така важните високостойностни белтъци е необходимо да премине през правилните процеси на обработка, които да гарантират оптимално качество за потребителя. Производни продукти от прясното мляко са сирене, извара, кашкавал, сметана, масло, кондензирано мляко,  сухо мляко и т.н.

Качеството на крайния продукт освен че зависи от използваната суровина, зависи и от технологичния процес и използваните пастьоризиращи и други преработващи машини.

За тази цел е от голяма важност осъвременяването на наличните материални активи и прилагането на стандарти за производство, одобрени от съответните органи.

Подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” ще предостави възможност на млекопреработвателите да оптимизират производствените си процеси като внедрят иновации, които от своя страна ще доведат до енергийна ефективност. Европейското финансиране е спомогнало за модернизиране на пазарни ниши като хранително-вкусовата промишленост, което е довело до повишаване нивата на хранителни стоки за износ към други страни. Това от своя страна е допринесло за повишаване на добавената стойност към производителите и доближаване до стандартите на Европейския Съюз.

Източник – Капитал