Ваучери за Онлайн магазини и сайтове

до 50 000 лева

Подобряване на интернет функционалността на сайтовете и разработка на онлайн магазини на компании

Очакван прием: Първо тримесечие на 2018г.

Допустими кандидати

Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Допустими дейности

С предложената ваучерна схема предприятията ще могат да покриват разходи за услуги за изготвяне на интернет сайт или онлайн магазин.

Помощта ще включва закупуване на уеб хостинг, платформа или изготвяне на сайт и неговото администриране.

Финансови условия

Максималният размер на общите допустими разходи е 50 000лв.

Какъв е процесът по кандидатстване?

 1. Безплатна консултация

  Правим лична подробна консултация, в рамките на която Ви запознаваме в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата.

  Check
 2. Предварителна оценка

  Оценяваме потенциала на предприятието Ви да се класира за безвъзмездно финансиране като правим предварителна прогноза за броя точки, които може да получи проектът, според публикуваните критерии за оценяване.

  Check
 3. Подготовка на документи

  Подготвяме Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се подават за оценка.

  Check
 4. Избор на доставчици

  След като проектът е удобрен за безвъзмездно финансиране, организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.

  Check
 5. Междинни и финални отчети

  Подготвяме междунните и финалните отчети, както и завките за изплащане на финансовата помощ.

  Check

Запишете се за безплатна консултация