Новини

Блог

Дестилация и етерични масла Дестилацията е метод, който позволява да бъдат извлечени етерични масла от тревни и цветни култури, без да се променя качеството на продукта спрямо първоначалната суровина. България …

Един от отраслите, който допринася с едни от най-големите приходи от продажби е именно млечния сектор, сочи статистика на Капитал. Данните също така показват, че производството на готово за консумация …

Месо - Неразделна част от българската трапеза - Madara Consult

Към 2020г. се предвижда консумацията на меса на член от населението да достигне ниво около 38- 40кг. на годишна база. Това е ръст от близо 25% спрямо статистиката от 2011г. …

Иновациите и иновативният бизнес в модерния свят

Иновацията е термин, който все по-често навлиза в ежедневието ни. Тя е и един от  основните фактори за повишаване нивата на конкурентоспособност. А пък стартирането на конкурентен бизнес в модерния …

Терминът бизнес иновация е все по-често срещан и по нашите ширини. Той е факторът, разграничаващ един бизнес от неговите конкуренти, точно като автентичността на идеята, методологията на работа, ефикасността на …

Социалното предприемачество и ползите от него - Madara Consult

Социалното предприемачество привлича все по-голям брой таланти, ресурси и внимание. Въпреки популярността, която добива обаче, информираността какво точно е социално предприемачество продължава да е много ниска. В резултат на това …

Предприемачеството като начин на мислене и поведенческа култура

Универсална дефиниция на предприемач е трудно да бъде намерена. Думата предприемач произхожда от френската дума entrepreneur и означава откривател на новости или посредник. В продължение на хилядолетия велики умове като …

Обучения за всеки или защо е важно да не спираме да учим

Служителите биват оценявани на база знанията и уменията си ежедневно. Затова е важно да знаем как да се откроим. Спомняте ли си, когато завършвахте университет и мислехте, че изпитите и …